صفحه اصلی
پايگاه اطلاع رساني دولت - 9/3/90 عبدالعلي تاجي؛ معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور خبر داد: هدف سامانه اطلاعات نظام اداري، ارائه خدمات هدفمند به كاركنان دولت/ تداوم ثبت اطلاعات كارمندان. معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور گفت : هدف از تاسيس سامانه اطلاعات نظام اداري ،جمع آوري آمارواطلاعات كارمندان و ارائه خدمات هدفمند به كاركنان دولت است و كارمندان دولت موظفند نسبت به ثبت اطلاعات درخواستي در سامانه اطلاعات نظام اداري اقدام كنند.

عبدالعلي تاجي گفت : سامانه اطلاعات نظام اداري همچنان باز است و كارمندان مي توانند براي ثبت اطلاعات به آن مراجعه كنند.

معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در گفت وگوي اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني دولت اظهار داشت : هدف از تاسيس سامانه اطلاعات نظام اداري ،جمع آوري آمارواطلاعات كارمندان و ارائه خدمات هدفمند به كاركنان دولت است .

تاجي گفت: براساس بخشنامه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، كارمندان دولت موظف هستند نسبت به ثبت اطلاعات درخواستي در سامانه اطلاعات نظام اداري اقدام كنند.

وي ادامه داد:تعداد زيادي از كاركنان دولت در بخش اجرايي در سراسر كشور به اين سامانه مراجعه كردند و اطلاعات شان را ثبت كردند.

تاجي ادامه داد: دسترسي به اطلاعات دقيق از اساسي‌ترين بخشهاي برنامه‌ريزي است، بنابراين جمع آوري اطلاعات به اين روش به مسئولين در سطوح مختلف كمك مي كند تا برنامه‌ريزي دقيق تر، منظم تر و منسجم تر داشته باشند.

وي افزود: اگر اطلاعات صحيح جمع آوري شود ، بخش زيادي ازخدمات ،از طريق سامانه الكترونيكي دراختيار كارمندان قرار مي گيرد.

معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تصريح كرد:سامانه همچنان باز است و كارمندان مي توانند براي ثبت اطلاعات به آدرس www.karmandiran.irمراجعه كنند.

Copyright © 2010 Mdhc.ir - All rights reserved.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MDHCGuest)


Powered By Sigma ITID.