معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
صفحه اصلي
دوركاري
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در گفت‌وگو با فارس خبر داد: تكليف دستگاههاي دولتي به تعريف 80 درصد وظايف خود به صورت دوركاري خبرگزاري فارس- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: در جلسه اخير هيئت دولت تصويب شد، دستگاههاي دولتي مؤظف به تعريف 80 درصد وظايف خود به صورت دوركاري هستند.


خبرگزاري فارس - تاريخ انتشار: 15/9/1389

لطف‌الله فروزنده دهكردي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: در جلسه يكشنبه هيئت دولت قرار شد با توجه به وضعيت آلودگي هواي تهران دستگاههاي دولتي حداقل 80 درصد از وظايف و كارهاي خود را به صورت دوركاري تعريف كنند كه در محيط خارج از اداره انجام شود.
وي افزود: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز مسئول پيگيري اين مصوبه شد و در هر دستگاهي وزير مربوطه برنامه‌ها را پيگيري و گزارش آن را به رئيس جمهور ارائه خواهد كرد.
فروزنده با انتقاد از برخي رسانه‌ها در مورد ايرادهاي جزيي به بحث انتقال كارمندان از تهران گفت: اگر رسانه‌ها به صورت مطالبه جدي انتقال را از كارمندان مي‌خواستند، امروز وضع شلوغي و آلودگي اينگونه نبود و بايد مردم را تشويق كنيد كه به صورت داوطلبانه از تهران خارج شوند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در مورد آخرين اخبار انتقالي از تهران گفت: افرادي كه به صورت داوطلب و با ثبت‌نام در سايت مربوطه منتقل شده‌اند 10 هزار نفر و حدود 10 هزار نفر نيز از طريق انتقال شركت‌هاي دولتي و مؤسسات پژوهشي از تهران منتقل شده‌اند. بنابراين همان عدد 20 هزار نفري كه توسط رئيس جمهور اعلام شد، تعداد كارمنداني است كه به همراه خانواده‌ خود از تهران منتقل شده‌اند.
فروزنده تأكيد كرد: تاكنون 130 شركت دولتي به طور كامل از تهران منتقل شده‌اند و 10 شركت ديگر نيز در برنامه انتقال قرار دارند و پرونده آنها با توجه به وضع آلودگي كنوني تهران سرعت مي‌گيرد و به زودي منتقل مي‌شوند.
وي تأكيد كرد: با توجه به وضعيت آلودگي هواي تهران خود كارمندان دولت نيز از اين وضعيت خسته شدند و احتمالاً تعداد داوطلبان انتقال از پايتخت به ساير شهرها بيشتر مي‌شود.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در مورد برخي از مشكلات كارمندان انتقال يافته گفت: كارمندان نگران اين مشكلات نباشند و با تلاش دولت مشكلات آنها حل مي‌شود و امروز بدانيد كه هيچ چيز حياتي‌تر از هواي پاك در تهران نيست.
فروزنده در مورد مصوبه مجلس مبني بر كاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 مورد گفت: اين مصوبه مجلس است كه در كميسيون تلفيق پيشنهاد شد، در عين حال نماينده دولت مخالفتي با آن نداشته و مصوب شد كه ظرف 2 سال 4 وزارتخانه كاهش يابند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پاسخ به اينكه كدام وزارتخانه‌ها حذف خواهند شد، گفت: فعلاً معلوم نيست.

Copyright © 2010 Mdhc.ir - All rights reserved.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MDHCGuest)


Powered By Sigma ITID.